Logo Intui.travel marktplaats voor luchthaventransfers

Laatst bijgewerkt: 01.08.2022

 

HOE INTUI SAMENWERKT MET TRANSPORTBEDRIJVEN.

Wat Intui doet en waarvoor het verantwoordelijk is?

 

Intui voorziet het Vervoersbedrijf van het Persoonlijke Account en de interface op de Website.

Intui zoekt de Klant voor de diensten van het Vervoerbedrijf.

Intui verzamelt de volledige informatie van de Klant om de bestelling uit te voeren.

Intui stuurt een Boeking naar de Vervoersmaatschappij.

Intui biedt haar potentiële klanten de diensten van elk transportbedrijf afzonderlijk van de aanbiedingen van andere bedrijven aan.

Het boeken van de Transferservice wordt slechts bij één Transportbedrijf gedaan.

Eén bestelling = Eén transportbedrijf ontvangt reserveringen. Intui biedt dezelfde geboekte bestelling niet tegelijkertijd aan andere transportbedrijven aan. Intui is geen veiling voor de verkoop van orders aan transportbedrijven. Als het transportbedrijf een boeking van Intui ontvangt, wordt deze alleen naar haar doorgestuurd en niet naar een van de andere transportbedrijven

Intui staat garant voor de betaling van de uitgevoerde Opdracht aan de Klant - Intui maakt de betaling over aan het Vervoersbedrijf, evenals de vergoedingen voor te late annulering. De betalingsprocedure staat beschreven in de Overeenkomst.

Intui staat garant voor de Klant voor de volledige en kwaliteitsvolle uitvoering van de Overdracht door het transportbedrijf. Intui handelt naar aanleiding van klachten die door Klanten zijn ontvangen. In gevallen waarin het transportbedrijf de overdracht niet verzorgt of de service van lage kwaliteit is door toedoen van het transportbedrijf, zal Intui de klanten op kosten van het transportbedrijf restituties betalen. De verantwoordelijkheid van het Vervoerbedrijf is nader uitgewerkt in de Overeenkomst.

Wat Transportbedrijf doet en waarvoor het verantwoordelijk is?

Transportbedrijf vult zijn informatie over zijn diensten in de Persoonlijke Account in, waaronder:

1) soorten en merken van middelen bestemd voor het vervoer van passagiers en bagage;

2) routes geëxploiteerd door het bedrijf

3) prijs voor diensten

4) beschikbaarheid/onbeschikbaarheid in de kalender van te boeken personenauto's

De Vervoersmaatschappij dient de Doorgestuurde Boeking te verifiëren en de Bestelling uit te voeren.

Het Vervoerbedrijf heeft niet het recht om de Gerichte Boeking te weigeren, niet te accepteren en/of de eerder geaccepteerde Bestelling niet uit te voeren. De uitzonderingen zijn de gevallen genoemd in de Overeenkomst.

Intui bepaalt de kosten van de bestelling (transferservices) en de kwaliteitskenmerken (klasse, type passagiersfaciliteit, inbegrepen services) op basis van de prijs die is opgegeven door de vervoersmaatschappij in het persoonlijke account op de website.

Het transportbedrijf is volledig verantwoordelijk voor:

- het bijwerken van de prijs op de Website,

- bijwerken van een kalender van beschikbaarheid/onbeschikbaarheid van voertuigen,

- alle andere informatie die de kwalitatieve en kwantitatieve kenmerken beschrijft van de diensten die worden geleverd in het persoonlijke account op de website

- uitvoering van de opdrachten in volle omvang en kwaliteit, met inachtneming van de op de plaats van uitvoering van de opdracht geldende normen en wetten.

Als je na het lezen van dit artikel en de Overeenkomst nog vragen hebt, stuur dan je vragen en suggesties naar supply@intui.travel

 

 

Overeenkomst

1. Servicevoorwaarden

1.1. EASYUPTUR LLP, (de "Intui") voert het bedrijf uit van een openbaar gemaakte agent, vertegenwoordigd door zijn directeur, en uitvoerende provider "Intui travel France" SAS (Frankrijk), biedt een online platform met de mogelijkheid om ons handelssysteem te gebruiken Zakelijk- aan-Klant binnen de persoonlijke dienstverleningstermijn en volgens de bepalingen van de gebruiksvoorwaarden op onze online-site (hieronder gedefinieerd).

Door de Site of Applicatie te gebruiken, stemt u ermee in te voldoen aan en wettelijk gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze Servicevoorwaarden ("Overeenkomst"), ongeacht of u een geregistreerde Leverancier van de Overdracht van Diensten wordt of niet. Deze Voorwaarden regelen uw toegang tot en gebruik van de Site (hieronder gedefinieerd), Applicatie en Diensten, en alle Inhoud (zoals hieronder wordt bepaald) en uw deelname aan het referentieprogramma (hieronder gedefinieerd) en vormen een bindende juridische Overeenkomst tussen u en Intuï. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, heeft u geen recht om informatie te verkrijgen van of anderszins door te gaan met het gebruik van de Site, Applicatie of Diensten.

1.2. Doel

De Site https://fleet.intui.travel/nl/ en het leveranciersaccount zijn uitsluitend bedoeld voor een persoon of rechtspersoon die commerciële activiteiten uitvoert op het gebied van het verlenen van diensten op het gebied van personenvervoer per gemotoriseerd vervoer en die voldoet aan de vereisten die zijn vastgesteld door de wetgeving op zijn/haar locatie en/of plaats van activiteit uitvoering, in verband met een dergelijke activiteit. Elke toegang tot of gebruik van de Site, Diensten door wie dan ook, zoals een niet-bedrijf of zonder vergunning voor passagiersvervoer, is uitdrukkelijk verboden. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Site of Services verklaart en garandeert u dat u een bevoegd persoon bent.

Als u deze Voorwaarden (Overeenkomst) accepteert of ermee instemt namens een bedrijf of andere juridische entiteit, verklaart en garandeert u dat u de bevoegdheid hebt om dat bedrijf of andere juridische entiteit aan deze Overeenkomst te binden en, in een dergelijk geval, “u ” en “uw leverancier” (hieronder gedefinieerd) verwijzen naar en zijn van toepassing op dat bedrijf of andere juridische entiteit.

1.3. Algemene voorwaarden

EASYUPTUR LLP (hierna Intui ) - is de eigenaar van websites http://fleet.intui.tavel, https://en.intui.travel (hierna Site ), gerelateerde mobiele applicaties en diensten.

Intui treedt op als agent door de naam van de opdrachtgever volledig bekend te maken.

Intui biedt de Opdrachtgever hierna te noemen Leverancier (hieronder gedefinieerd) en de Klanten (hieronder gedefinieerd) de diensten voor het Zoeken en Boeken van de transferdiensten van de Leverancier met Prijzen, Beleid, Voorwaarden van de Leverancier.

Leverancier - is een Transport- of Overslagbedrijf met een eigen of gehuurd wagenpark. De Leverancier kan elke persoon of rechtspersoon zijn, die een ondernemingsactiviteit uitoefent die diensten verleent voor personenvervoer per gemotoriseerd vervoer, en die voldoet aan de vereisten die zijn vastgesteld door de wetgeving op zijn locatie en/of de plaats van uitvoering van de activiteit, met betrekking tot dergelijke activiteit.

Leveranciersaccount - is een onderdeel van de site dat de leverancier-ID (identificatie-informatie) en informatie en het leverende bedrijf en zijn diensten bevat

Klant – is een persoon of personen of een bedrijf, die de Overdrachtsservice op de Site koopt en gebruikt.

Transferservice - betekent het brengen van een passagier/passagiers en het afleveren van zijn/hun bagage van het Vertrekpunt naar het Bestemmingspunt dat is geregeld door de Leverancier. Transfer betekent de passagier op het vertrekpunt ontmoeten met het bord (waar de naam van de leverancier of Intui of de naam van de passagier wordt vermeld), assistentie bij het afleveren en plaatsen van de bagage van de passagier, de passagier op tijd op het bestemmingspunt afleveren.

Boeking - het reserveren van middelen zoals passagiersvervoer en de andere die moeten worden verstrekt om de transferservice te laten uitvoeren op de door de klant vermelde datum en tijd, waarbij de service wordt geboekt tijdens het maken van de reserveringsopdracht.

Regels (hierna de Kwaliteiten van een goed bedrijf ) - zijn Intui-vereisten voor de leverancier die passagiersvervoerdiensten uitvoert, het is een integraal onderdeel van het aanbod

Reglementen – maken integraal deel uit van het Bod

Het beschrijft de volgorde, het tijdstip en de volledigheid van informatie-uitwisseling en samenwerking van de Leverancier en de Intui in de loop van:

-Intui-diensten aan de leverancier

-Klantenservice van leverancier aan de klant

Inhoud - informatie over het transportbedrijf, waaronder vergunningen, verzekeringen, auto's waarop de transferservice wordt uitgevoerd, uitvoeringsvoorwaarden van de service, beschrijving van services, prijs, onbeschikbaarheid/beschikbaarheid van auto's, foto's, enz.

Bestelling - is een voltooide reservering door de Klant van de Transferservices op het Intui-systeem. Het heeft een uniek nummer toegewezen aan Intui.

Voucher is een document dat de Bestelling bevestigt. Het is het resultaat van de voltooide boeking van de Transferdiensten voor de Klant. Een voucher is een garantie van de levering van de dienst aan de klant door de leverancier in overeenstemming met de kenmerken die op de voucher zijn aangegeven.

Kosten van transferservices - dit is de waarde die de leverancier heeft ingesteld op de leveranciersrekening voor de prijs op de route en de prijs van extra opties.

Vergoeding - is een bedrag dat door de Leverancier aan Intui Travel moet worden betaald voor zijn Dienst.

Nettokosten van bestelling - is een bedrag dat gelijk is aan het resterende bedrag als resultaat van de Intui-vergoeding die is afgetrokken van de kosten van transferservices

Registratie- en beoordelingsservicekosten zijn de kosten die door Intui worden gemaakt bij het certificeren en beoordelen van gegevens en informatie die door een leverancier zijn ingediend op basis van de aanvraag van de leverancier .

1.4. Diensten geleverd door Intui

Intui is een online handelsplatform op de website van de transferdiensten/toeristische transferdiensten/vervoersdienst voor de leveranciers en klanten, gemaakt met het oog op het organiseren van vervoersarrangementen. Deze site bevat een geïntegreerd en automatisch verbindingssysteem om de verbinding tussen de leverancier en de klant te vereenvoudigen, evenals tal van functionele kenmerken van het beheer van en de controle over alle lopende bedrijfsvoering. Deze site zoekt en trekt klanten aan om transferdiensten van de leverancier te boeken. Om de klanten aan te trekken zoekt Intui met een voertuig de relevante transferroutes en biedt de klanten de service om een transferservice te boeken. Deze Site, Applicatie en Diensten bevatten een online platform waarmee het Overdrachtsbedrijf Routes kan creëren voor transportarrangementen en de Klant informatie kan krijgen over en rechtstreeks kan boeken bij de Leverancier.

1.5.Wijziging

Intui behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de Site, Applicatie of Services te wijzigen of deze Overeenkomst, inclusief de Servicekosten, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Als we deze Overeenkomst wijzigen, zullen we de wijziging op de Site of via de Applicatie plaatsen of u op de hoogte stellen van de wijziging. We zullen ook de "Laatst bijgewerkte datum" aan het begin van deze Overeenkomst bijwerken. Door de Site, Applicatie of Diensten te blijven bezoeken of gebruiken nadat we een wijziging op de Site of via de Applicatie hebben geplaatst of u op de hoogte hebben gesteld van een wijziging, geeft u aan dat u ermee instemt gebonden te zijn aan de gewijzigde Voorwaarden. Als de gewijzigde Overeenkomst voor u niet acceptabel is, is uw enige mogelijkheid om te stoppen met het gebruik van de Site, Applicatie en Services.

2. Rechten en plichten van partijen

2.1. De Intui heeft de volgende rechten:

2.1.1. Bied de Klant niet aan om een Transferservice van de Leverancier te reserveren, als de inhoud in het Leveranciersaccount gedeeltelijk ontbreekt (niet volledig gevuld) en/of niet voldoet aan paragraaf 2.4.1. van deze overeenkomst. Indien de inhoud in het Account gedeeltelijk ontbreekt (niet volledig ingevuld) en/of niet voldoet aan de paragrafen van Voorwaarden 2.4.1. Binnen 30 of meer dagen na het verkrijgen van de ID van de Leverancier, heeft Intui het recht om het Leveranciersaccount en de inhoud van de Leverancier zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen. Als uw Leveranciersaccount is verwijderd, is Intui niet verplicht om het Overdrachtsbedrijf inhoud terug te geven die de Leverancier op het Leveranciersaccount heeft geplaatst, inclusief maar niet beperkt tot eventuele beoordelingen of recensies.

2.1.2. Intui heeft bij de uitvoering van de voorwaarden van deze overeenkomst het recht om zonder toestemming van de leverancier derden aan te trekken om aan haar verplichtingen te voldoen.

2.1.3. Intui heeft het recht om schendingen van het bovenstaande te onderzoeken en te vervolgen in de ruimste zin van de wet.

Intui mag uw gegevens inzien, bewaren en openbaar maken als we hiertoe wettelijk verplicht zijn, of als we te goeder trouw van mening zijn dat het redelijkerwijs nodig is om (i) te reageren op claims die tegen Intui worden ingediend of om te voldoen aan juridische procedures ( bijvoorbeeld dagvaardingen of bevelschriften), (ii) onze voorwaarden met leveranciers afdwingen of beheren, zoals deze voorwaarden (zie https://fleet.intui.travel/nl//nl/fleet-overeenkomst/) (iii) voor fraudepreventie , risicobeoordeling, onderzoek, klantenondersteuning, productontwikkeling en foutopsporing, of (iv) de rechten, eigendommen of veiligheid van Intui, haar leveranciers of leden van het publiek te beschermen. U erkent dat Intui niet verplicht is uw toegang tot of gebruik van de Site, Applicatie, Diensten of Collectieve Inhoud te controleren of enige Leveranciersinhoud te herzien of te bewerken, maar heeft het recht om dit te doen met het oog op de exploitatie en verbetering van de Site , Applicatie en Diensten (inclusief maar niet beperkt tot fraudepreventie, risicobeoordeling, onderzoek en klantenondersteuning), om ervoor te zorgen dat u deze Voorwaarden naleeft, om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving of het bevel of de eis van een rechtbank, administratief agentschap of andere overheidsinstantie instantie, om te reageren op inhoud die volgens haar anderszins aanstootgevend is of zoals uiteengezet in deze Voorwaarden. Intui behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving inhoud die Intui naar eigen goeddunken om welke reden dan ook als aanstootgevend beschouwt, in strijd met deze Voorwaarden of anderszins schadelijk voor de Site, Applicatie te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken. of Diensten.

2.1.4 . Intui heeft het recht om onafhankelijk en zonder uitleg van redenen of omstandigheden aan wie dan ook, inclusief Leverancier, het volgende te bepalen:

- Leverancier toegang verlenen tot het Leveranciersaccount en het verdere gebruik ervan ZONDER kosten in rekening te brengen

of

- kosten leveranciersregistratie en beoordelingsservice in rekening brengen

2.1.5. Voor registratie en beoordeling servicekosten

Bij betaling door de Leverancier op basis van de door de Leverancier verstrekte informatie zal Intui een factuur aan de Leverancier uitreiken.

2.1.6. In het geval van een succesvolle of Mislukte Registratie en Review, zal Intui de Leverancier op de hoogte stellen van de reden(en) hiervoor.

2.2. Intui is verplicht:

2.2.1 om een optie te bieden voor het gebruik van het online-platform van de site door deze Overeenkomst zoals bepaald in toekenning aan het bedrijfsaccount van de Leverancier op de site voor de inhoud van de Leverancier en de diensten van de Leverancier door de velden van het Account. Wijs een unieke ID toe, aangezien u zich moet registreren om een account aan te maken (Leveranciersaccount).

2.2.2. om klanten naar de site te lokken. Om de Klant een service te bieden voor het boeken van de Transferservice.

2.2.3. om de Leverancier tijdig op de hoogte te stellen van ontvangen verzoeken van de Klanten voor Diensten Leverancier, boekingen over te dragen, wijzigingen en/of annulering van reserveringen op grond van Verordening. Aanvragen voor transferservices worden door de Klant schriftelijk gedaan en worden elektronisch verzonden voor de bevestiging die door de Leverancier op zijn Account wordt aangegeven, niet later / niet minder dan geïnstalleerde Geavanceerde boekingslimiettijd door de Leverancier vóór de eerste datum Transferservices aangegeven in het verzoek.

2.2.4. Intui zal bij boeking van de Klant een voucher uitgeven voor het verlenen van Transferdiensten van de Leverancier. De procedure voor de afgifte en publicatie van de voucher is vastgelegd in het Reglement.

2.2.5. Intui verplicht zich om aan Leverancier een rapport te verstrekken over de door Intui aangetrokken boekingen van Leverancier door Afnemers. Rapportages worden geleverd in overeenstemming met de verordening en de voorwaarden van deze overeenkomst.

2.2.6. Intui is verplicht om overboekingsbetalingen te doen aan de Leverancier die zij heeft ontvangen van Klanten voor de Overdrachtsdiensten van de Leverancier, in overeenstemming met Bijlage №1. Intui neemt de betalingen van klanten en vermeldt rechten aan de leverancier, en treedt op als de betalingsagent met beperkte bevoegdheid voor Intui om betalingen van klanten voor de leverancier te ontvangen.

De verantwoordelijkheden van Intui zijn beperkt tot: (i) het faciliteren van de beschikbaarheid van de Site, Applicatie en Diensten en (ii) dienen als de beperkte betalingsinning Intui van elke Leverancier met het oog op het accepteren van betalingen van Klanten namens de Leverancier.

2.2.7. Intui moet helpen bij het oplossen van controversiële problemen tussen de Klant en/of Klanten en de Leverancier, inclusief de situatie van het wel/niet verlenen van transferservice door de Leverancier, evenals de kwaliteit van de gegeven Service.

2.3. De Leverancier heeft de volgende rechten:

2.3.1. Accountregistratie

Om toegang te krijgen tot bepaalde functies van de Site en om een Transferservice te verkopen of een Lijst van Auto's en Routes aan te maken, moet u zich registreren om een account aan te maken ("Leveranciersaccount") en een Leverancier te worden. U kunt zich rechtstreeks registreren om deel te nemen aan de Diensten via de Site https://fleet.intui.travel/nl//.

2.3.2 Opvragen bij Intui de door de Klant/Klanten geboekte informatie betreffende de overboeking, aangetrokken door Intui.

2.3.3. De Leverancier heeft het recht om de kosten van Overdrachtsdiensten en voorwaarden voor het verlenen van Overdrachtsdiensten zonder voorafgaande kennisgeving aan Intui te wijzigen. Alle wijzigingen in de kosten en/of voorwaarden voor het uitvoeren van overdrachten moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met de eigenschappen van een goed bedrijf, voorschriften en andere documenten die de kwaliteit en kosten van overdrachtsdiensten aan de klanten regelen, aangetrokken door Intui.

Als de wijzigingen in de voorwaarden van de overdracht niet overeenkomen met de huidige termijn, eigenschappen van een goed bedrijf, regelgeving of andere instrumenten die de levering van diensten en de kwaliteit van de overdracht regelen. Klanten, aangetrokken door Intui, kan de leverancier geen informatie over een dergelijke overdracht in het leveranciersaccount op de site plaatsen.

De Leverancier heeft het recht om prijzen en servicevoorwaarden voor Overdracht te wijzigen, alleen voor prijs op Leveranciersaccount. Kosten en voorwaarden voor het verstrekken van boekingen en bestellingen zijn niet aan verandering onderhevig.

2.3.4. Om de derde partijen aan te trekken om de Transferservice te verlenen. In dit geval draagt de Leverancier de verantwoordelijkheid voor de activiteiten van de derde partij, net als die van hemzelf tegenover de Klant en Intui.

2.3.5 . Om de Bestelling te weigeren in onderstaande gevallen:

1. Klanten /Klant vraagt(-en) de Leverancier om de voorwaarden van de Order te wijzigen en de Leverancier is niet in staat hieraan te voldoen vanwege objectieve oorzaken.
2. Het adres/de adressen van de landings-/afzetplaats(en) van de passagier bevindt (zijn) zich in een ander gebied dan aangegeven in de bestelling en om deze reden komen de kosten en/of duur van de bestelling niet overeen (onjuist ) aan de bestelling gespecificeerd in de bestelling.
3. In het Bevel voor een pendelbus bevindt (zijn) het adres/de adressen van de landings-/afzetplaats(en) van de passagier zich op het grondgebied dat niet toegankelijk is voor het in-/uitstappen van passagiers van de pendelbus.
4. Het adres/de adressen van de landings-/afzetplaats(en) van de passagier is(zijn) gelegen in een gebied dicht bij de passage van enig transport op de datum van de Bestelling. In dat geval is Leverancier verplicht Intui op de hoogte te stellen van de specifieke reden van overlappende wegen.
5. Tijd voor het ophalen/afzetten van passagiers (-s) voor de shuttlebusservice wordt 's nachts aangegeven.
6. Onbekend of niet correct opgegeven aantal aankomst/vertrek van een passagiersvlucht(en).

2.4. De Leverancier is verplicht om:

2.4.1 . om nauwkeurige, actuele en volledige informatie te verstrekken tijdens het registratieproces en om dergelijke informatie bij te werken om deze nauwkeurig, actueel en volledig te houden. De inhoud moet overeenkomen met en volledig weerspiegelen de overdrachtsservice van de leverancier, zoals hieronder, maar niet uitsluiten:
- aantal en modellen van voertuigen;
- Leverancier dient de onbeschikbaarheid van te koop staande auto's in het systeem op de kalender te zetten ;
- als de wijzigingen plaatsvinden, geef dan nieuwe en actuele contactgegevens op, zoals e-mail, telefoonnummers van de operators en de werkuren van de operators.

2.4.2. een Vergunning of een Certificaat of Vergunningen voor personenvervoer per gemotoriseerd vervoer te hebben, die voldoen aan de eisen gesteld door de wetgeving op zijn locatie en/of plaats van activiteit, met betrekking tot die activiteit. En bezorg binnen 5 (vijf) werkdagen nadat Intui de documenten heeft aangevraagd kopieën van dergelijke documenten aan Intui.

In het geval dat de licentie wordt beëindigd (vergunningen en/of andere geschikte documentatie voor de overdrachtsdiensten van de leverancier die van toepassing zijn op het grondgebied van de overdrachtsactiviteit van de leverancier), moet de leverancier onmiddellijk stoppen met het gebruik van de website / sectie. Meld het dan direct aan Intui.

2.4.3. Accepteer een directionele Intui Order(s) en controleer de details van de Order(s). Voer de geaccepteerde Order(s) uit. Verzonden Intui Reservering(en) De bestelling(en) van de Leverancier is alleen gerechtigd in de gevallen vermeld in. 2.3.5. van deze overeenkomst

2.4.4. De Leverancier is niet gerechtigd om een eerder bevestigde Bestelling te annuleren , met uitzondering van paragraaf 2.3.5 (4) van deze Overeenkomst.
De Leverancier zal al het mogelijke doen om een eerder bevestigde Bestelling uit te voeren. In het geval van de omstandigheden waaronder Leverancier niet kan voldoen aan zijn verplichtingen jegens Afnemer en/of Afnemer(s) om te bestellen en/of bestellingen te plaatsen, over te gaan tot het verlenen van transferservice en/of transferdiensten, zal Leverancier zich inspannen om de Order uit te voeren. (s), inclusief de betrokkenheid van een derde partij.
Indien alle inspanningen van de Leverancier de uitvoering van de Order(s) niet garanderen, zal de Leverancier de Intui onmiddellijk op de hoogte stellen van dergelijke omstandigheden die wijzen op orders die niet in staat zijn om uit te voeren. Intui zal alle mogelijke maatregelen nemen om een andere Leverancier(s) te zoeken om de overdrachtsdiensten aan de Klant te verlenen.

2.4.5.De Overdrachtsservice wordt door de Leverancier als volgt geleverd:
a) voorwaarden van dergelijke boekingen, die zijn gespecificeerd in de informatie die door Intui aan Leveranciers wordt geleverd, evenals in het Leveranciersaccount en de voucher
b) de eisen, opgesteld door de wetgeving op zijn locatie en/of plaats van activiteit;
c) de eigenschappen van een goed bedrijf en arbeidsvoorwaarden met de leverancier en Intui.

Om de Klant/Klanten, aangetrokken door Intui, te voorzien van de Transferservice in elk mogelijk geval van een Overboekingsopdracht door de Klant in overeenstemming met de Voucher, uitgegeven door Intui voor deze transferboeking.

2.4.6. De Leverancier dient ervoor te zorgen dat er een beschikbare (telefoon, e-mail) verbinding is met de bevoegde persoon van de Leverancier om namens de Leverancier handelingen te verrichten om diensten te verlenen, waaronder noodcommunicatie. Het is om alle verzoeken van Intui met betrekking tot de overdracht en/of boekingsopdracht, inclusief annuleringen en/of wijzigingen, volledig en op tijd te beantwoorden, in overeenstemming met de Verordening.

2.4.7. In het geval van een claim van de Klant en/of Klanten over het niet leveren van een Transferservice en/of de kwaliteit ervan en indien dergelijke claims door de Klant van Intui naar de Leverancier zijn gestuurd, dient de Leverancier tijdig te reageren , moeten enkele acties worden ondernomen om het onderzoek naar de claims uit te voeren en Intui te informeren over het onderzoek, evenals om de Intui alle gevraagde informatie te verstrekken met betrekking tot het onderzoek van het incident, in de hoeveelheden en timing, volgens de Verordening

2.4.8 . De leverancier is aansprakelijk onder de voorwaarden van deze overeenkomst in de onderstaande gevallen:

1) geweigerde bestelling(en), behalve in de gevallen vermeld op p. 2.3.5. deze overeenkomst
2) annuleerde een eerder bevestigde Bestelling behalve in de gevallen vermeld op p. 2.3.5. deze overeenkomst
3) weigering om de geaccepteerde bestelling uit te voeren of de Klant geen Transferdiensten te leveren, is een overtreding van de voorwaarden en voorschriften hiervan door de Leverancier.

3. Kosten en rekening voor diensten

3.1.1. Het bedrag van de Registratie- en Reviewservicekosten zoals vermeld op de Factuur.

3.1.2. Niet-restitueerbaar beleid

3.1.3. De Leverancier begrijpt en stemt ermee in dat hij Intui de Registratie- en Reviewservicekosten moet betalen voor een aanvraag over het Intui Account Platform. Per identiteitsbewijs worden eenmalig kosten in rekening gebracht.

3.1.4. in het geval van een niet-succesvolle registratie en beoordeling, begrijpt en stemt een leverancier ermee in dat de servicekosten voor registratie en beoordeling niet worden gerestitueerd

3.1.5. Met betrekking tot de vergoedingen die door de Leverancier zijn betaald voor Beoordeling, heeft de Leverancier recht op restitutie voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving als we de relevante dienst niet leveren volgens de Overeenkomst.

3.2.1. De Intui-servicekosten worden in rekening gebracht voor het uitvoeren van boekingen voor de Klant, aangetrokken door Intui. De kosten van de Intui-vergoeding worden berekend als een percentage van de kosten van transferservices.

Het bedrag van de Intui-vergoeding wordt berekend op basis van de kosten van transferservices. Intui stelt het honorarium (commissie)tarief zelfstandig in. Informatie over het Intui-tarief is beschikbaar op het leveranciersaccount. Het Intui-tarief voor elke Bestelling wordt vermeld in de documentencirculatie betreffende Bestelling/Bevestiging/Boeking en andere in overeenstemming met de Regelgeving tussen Intui en de Leverancier.

3.2.2. Leverancier benoemt hierbij Intui als betalingsagent met beperkte betalingsbevoegdheid, uitsluitend met het doel de vergoedingen voor de transferservice van de klanten te accepteren.

3.2.3. Munteenheid voor de boekhouding van verrekeningen (debetnota) en verrekening tussen de partijen wordt uitgevoerd in euro. De betalingsvolgorde wordt bepaald in Bijlage 1 van deze Overeenkomst.

3.2.4. Indien de Leverancier de Bestelling annuleert in overeenstemming met paragraaf 2.3.5. van deze Overeenkomst, wordt een dergelijke Bestelling als mislukt beschouwd. Geen enkele betaling voor dergelijke Bestelling/Bestellingen is/zijn van toepassing om te worden betaald aan de Leverancier.

3.2.5. Indien er binnen vijf (5) dagen na de Overdracht geen vorderingen van de Leverancier voortvloeien uit de uitvoering hiervan, worden de diensten die door Intui worden geleverd in overeenstemming met deze Overeenkomst geacht door de Leverancier te zijn aanvaard.

Na het verstrijken van de aangegeven periode heeft de Leverancier niet het recht om Intui te claimen in verband met het niet of niet goed nakomen van de verplichtingen hieronder.

3.2.6. Op grond van de duur van de overeenkomst tussen Intui en de Leverancier is het niet verplicht om certificaten van acceptatie van diensten te ondertekenen zoals hierbij verstrekt; Intui zal geen facturen voor betaling, facturen voor de geleverde diensten of formele acceptatiedocumenten aan de Leverancier verstrekken.

Het document met alle informatie over transacties met betrekking tot de uitvoering hiervan, voor de gespecificeerde tijdsperiode, gegenereerd in elektronische vorm door een van de partijen hieronder, onder de voorwaarden van de overeenkomst tussen Intui en Leverancier, zal worden beschouwd als het rapport van Intui voor die tijd periode.

De Intui is niet verplicht om de Leverancier het schriftelijke rapport en alle andere documenten met betrekking tot de uitvoering hiervan (serviceacceptatiecertificaat) te verstrekken.

Verplichtingen, zoals hierboven aangegeven, kunnen op schriftelijk verzoek van de Leverancier worden uitgevoerd.

4. Verantwoordelijkheden van partijen

4.1. Intui-verantwoordelijkheden

4.1.1 Intui zal Leverancier onverwijld informeren over de transferboeking bij Leverancier, alsmede over wijzigingen die door de Klant in de boeking zijn aangebracht in overeenstemming met de Regelgeving.

4.1.2. Indien de Klant verantwoordelijk is om de Leverancier te informeren over de Transferboeking in overeenstemming met de Regelgeving en de Klant een beroep doet op Intui voor assistentie, zal Intui de Klant helpen deze informatie door te geven aan de Leverancier.

4.1.3 . In het geval dat de Transferservice niet is uitgevoerd vanwege een storing van de Klant/Klanten, zoals hieronder:

4.1.3.1. de Klant is niet verschenen op het Overstappunt (No show bij aankomst; No show bij vertrek) Intui moet de verschuldigde boetes aan de Leverancier betalen in het onderstaande bedrag
a) voor bestellingen die betaalbaar zijn onder de N1-regeling, moeten de nettokosten van de Bestelling worden betaald;
b) voor bestellingen die betaalbaar zijn onder de N2-regeling, kan het boetepercentage niet meer zijn dan 10% van de nettokosten van de bestelling.

4.1.3.2. De Bestelling is door de Klant later geannuleerd dan de sluitingsdag van de transferboeking volgens de termijnen die door de Leverancier in het Leveranciersaccount zijn ingesteld op de dag dat de boeking werd uitgevoerd, en de Leverancier heft de Klant een boete op voor de late annuleringsvoorwaarden, vastgesteld door de Leverancier op de rekening van de Leverancier en met ingang (van toepassing) op de dag van totstandkoming van de boeking, is Intui de verschuldigde boetes aan de Leverancier verschuldigd met het onderstaande bedrag:
a) voor bestellingen die betaalbaar zijn onder de N1-regeling, het boetetarief dat de leverancier heeft ingesteld op het leveranciersaccount en van kracht (van toepassing) op de dag van het maken van de boeking
b) voor bestellingen die betaalbaar zijn onder de N2-regeling, kan het boetepercentage niet meer bedragen dan 10% van de nettokosten van de bestelling. Intui moet de verschuldigde boetes in orde en op tijd aan de leverancier betalen in overeenstemming met Bijlage №1.

4.1.4 Intui zal alle boekingsinformatie doorgeven aan de Aanbieder(s) en Klant(en) informeren over eventuele Wijzigingen met betrekking tot de boeking. Intui is niet aansprakelijk jegens de leverancier of enige Klant voor enige ziekte, letsel, overlijden of verlies van welke aard dan ook die voortvloeit uit de reclame, verstrekking of het gebruik van de Regelingen. De aansprakelijkheid van Intui is beperkt tot vorderingen die uitsluitend ontstaan door nalatigheid van haar kant en dan slechts voor een bedrag gelijk aan € 350,-. Geen van beide partijen heeft het recht om enig verlies of winst of vergelijkbaar of gelijkwaardig verlies te claimen van de andere partij onder deze voorwaarden.

4.2. Verantwoordelijkheden van leverancier

4.2.1. Zodra de Leverancier de Bestelling heeft ontvangen, zal de nakoming van de verplichting om de Transferservice aan een derde partij (een Klant, een passagier) te verlenen, onder de voorwaarden die daarin in de bevestigde bestelling zijn gespecificeerd, aan de Leverancier worden opgelegd.

4.2.2 . De Leverancier is volledig aansprakelijk jegens de Klant voor het niet uitvoeren van een Transferservice of het uitvoeren van een onjuiste Transferservice in de onderstaande gevallen:
- Een klant was te laat voor de vlucht of voor de trein
- Schade aan leven, gezondheid, eigendom van de Klant
De Leverancier is verplicht om alle klachten , vragen en geschillen op te lossen EN alle extra kosten en uitgaven rechtstreeks aan de Klant te vergoeden , inbegrepen: de kosten van de nieuwe vlieg- of treinkaartjes, lokale taxi, alternatieve transfer enz.

4.2.3. De Leverancier is volledig aansprakelijk voor het uitvoeren van een onjuiste Transferservice. Welke situaties als ongepast worden erkend, uitzonderingen, straffen en procedures voor interacties van de partijen worden vermeld in de voorschriften .

4.2.4 . Indien de Bestelling door de Leverancier is geweigerd , is de Leverancier verplicht om:

1) betaal de boete (boete) aan Intui ter hoogte van 20% van de prijs van de Bestelling.

EN

2) het verschil in waarde betalen tussen de Netto-kosten van de geweigerde of niet-geleverde Order en de Netto-cost-order die door de andere Leverancier is geaccepteerd.
Uitzonderingen volgens pp 2.3.5. deze overeenkomst.

4.2.5 . In het geval dat de Overdrachtsservice naar de Klant door de Leverancier niet werd uitgevoerd, zou de betaling voor een dergelijke bestelling niet aan de Leverancier worden verstrekt. De Leverancier betaalt een boete van 125% van de Kosten van een dergelijke bestelling. Welke situaties worden herkend als "Overdracht is mislukt", uitzonderingen en procedures voor interacties van de Partijen worden vermeld in Regelgeving .

4.2.6 . Indien een eerder bevestigde Bestelling door Leverancier is geannuleerd, is Leverancier geen betaling voor een dergelijke bestelling van toepassing en is Leverancier verplicht de boete (boete) aan Intui te betalen in het tarief afhankelijk van onderstaande voorwaarden

(1) Indien Intui en/of de Klant door de Leverancier minder dan 24 uur voor de geplande ophaaltijd op de hoogte wordt gebracht: de Leverancier betaalt een Boete van 125% van de Kosten van een dergelijke bestelling.

(2) Indien Intui en/of de Klant tussen 7 dagen en 24 uur voor de geplande ophaaltijd door de Leverancier op de hoogte wordt gebracht: de Leverancier betaalt een Boete van 75% van de Kosten van een dergelijke bestelling.

(3) Indien de Intui en/of de Klant door de Leverancier meer dan 7 dagen voor de geplande ophaaltijd op de hoogte wordt gebracht: de Leverancier betaalt een Boete van 25% van de Kosten van een dergelijke bestelling.

4.2.7. In geval (-s) van overtreding van de door de leverancier gestelde termijnen voor het verstrekken van antwoorden/informatie op de gerichte klacht van de klant, in overeenstemming met paragraaf 2.4.5. deze overeenkomst en deel 5. van de voorschriften, wordt deze order erkend als niet uitgevoerd door de schuld van de leverancier en is de leverancier aansprakelijk op grond van paragraaf 4.2.5. van deze overeenkomst

4.2.8. De Leverancier moet de vergoeding, boete en terugbetaling betalen volgens de pagina's 4.2.3., 4.2.4., 4.2.5., 4.2.6. in de volgorde en volgens de termijnen beschreven in Bijlage №1 van deze Overeenkomst.

5. Vertrouwelijkheid

5.1. Alle informatie met betrekking tot overdrachtsdiensten van de leverancier en karakteristieke kenmerken die op de site zijn toegewezen, is open en beschikbaar voor elke gebruiker van de site en voor elke derde partij die door Intui wordt aangetrokken om deze overeenkomst na te komen.

5.2. Commerciële en andere informatie met betrekking tot persoonlijke gegevens en begunstigden, volumes en schalen van boekingen, bestellingen en vergoedingen is vertrouwelijk en mag niet worden bekendgemaakt.

5.3. Partijen doen hun best om deze informatie door hun personeel en rechtsopvolgers niet aan de derde vrij te geven zonder voorafgaande toestemming van Partij

5.3.1.Intui zal in alle andere gevallen de vertrouwelijkheid bewaren van de gegevens met betrekking tot de Leverancier, die door de Leverancier als vertrouwelijk zijn gemarkeerd, en zal deze gebruiken in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. Intui is gerechtigd van deze voorwaarden af te wijken indien Intui op grond van wettelijke of administratieve voorschriften gegevens van Leverancier openbaar maakt.

6. Privacybeleid. Gegevensbescherming.

6.1. Intui.reizen website is eigendom van "EASYUPTUR LLP" (VK), met geregistreerde adressen in Suite A, Honduras Street 6, London EC1Y 0TH, VK, en het hoofdkantoor is gevestigd in Frankrijk: 919 Chemin le Plaisir, Quintal, Haute-Savoie, Frankrijk, geb. ondernemingsnummer OC367717 voldoet aan de wetgeving inzake gegevensbescherming zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens 1998. Deze regelt de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben en verleent u verschillende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Het doel van deze verklaring is om u te vertellen hoe we persoonlijke gegevens zullen gebruiken die u verstrekt via de Intui.travel-website of de Intui-app. Lees het aandachtig door voordat u verder gaat.

Het privacybeleid is te vinden op https://nl.intui.travel/privacybeleid/

6.2. In het geval van het gebruik van de website https://fleet.intui.travel/nl/ vormen de volgende voorwaarden een aanvulling op het privacybeleid op https://nl.intui.travel/privacybeleid/

6.2.1.In overeenstemming met zijn Overeenkomst mag Intui de van de Leveranciers in verband met het bedrijf ontvangen gegevens verwerken en opslaan, mits wordt voldaan aan de voorschriften inzake gegevensbeveiliging. De Leverancier stemt er in het bijzonder mee in dat Intui:

(a) informatie van de Leverancier en/en Intui opslaat en verwerkt over vereisten van het bedrijf, boekhoudkundige informatie, contactpersoon, evenals feitelijke informatie die door de Leverancier en/en Intui is verstrekt;

(b) de door de Leverancier zelf ingevoerde informatie op de online site opslaat in verband met de gewenste presentatie van het bedrijf in het handelsgebied en deze in de open of beperkte sector van de online site gereed houdt om bekeken te worden door andere geregistreerde of niet -geregistreerde klanten;

6.2.2. Met het verkrijgen van de toegang tot Persoonsgegevens die van toepassing zijn op de aard van de door Leverancier verleende diensten, garandeert de Leverancier jegens de Klant en alle andere Klanten dat hij tijdens de verzending heeft voldaan aan de vereisten van de gegevensbeveiliging en vrijwaart hij de Intui van eventuele claims, inclusief openbare claims.

6.2.3. De Leverancier zal er zelf voor zorgen dat hij in bepaalde gevallen de nodige toestemming van de werknemers verkrijgt alvorens persoonsgegevens van deze werknemers op de online site te publiceren bij het bepalen van de namen van de Leveranciers van de werknemers of in enige andere manier.

6.3. Gegevensbescherming.

6.3.1. Elk van de partijen zal alle redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat zijn werknemers, functionarissen en agenten alle toepasselijke lokale, regionale en nationale wetgeving inzake gegevensbescherming naleven.

6.3.2. Elk van de partijen garandeert en garandeert hierbij dat zij zal voldoen aan alle wettelijke vereisten, met name die uiteengezet in een verordening (EU) 2016/679, betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van dergelijke gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) (de "AVG").

6.3.3. Aansprakelijkheid. Elke partij en leverancier is in dezelfde mate primair aansprakelijk voor het handelen en nalaten van zijn bedrijf.

Elke partij zou aansprakelijk zijn als Persoonsgegevens rechtstreeks worden verwerkt onder de voorwaarden van deze DPA.

6.3.4. Elk van de partijen garandeert dat zij niets zal doen of nalaten waardoor de andere partij de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming zou overtreden.

7. Beslechting van geschillen

7.1 Intui en de Leverancier zullen alle maatregelen nemen om eventuele geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van of in verband met deze Overeenkomst, in der minne te beslechten.

7.2. Alle vorderingen die in verband met deze Overeenkomst ontstaan, dienen overeenkomstig bepaling 7 schriftelijk te worden ingediend.

7.3. De tijd voor onderzoek van een claim is tien (10) werkdagen vanaf de dag van ontvangst. Het afhandelen van de claim op de kwaliteit van de uitgevoerde/niet uitgevoerde Transferservice is 7 (zeven) werkdagen vanaf de dag dat de claim naar de e-mail van de Leverancier is verzonden.

7.4. Elk geschil, controverse of claim die kan voortvloeien uit of verband houdt met dit Contract, of de uitvoering, schending, beëindiging of ongeldigheid daarvan, zal worden beslecht door arbitrage gekozen door de eiser, in overeenstemming met de arbitrageregels en -procedures. Het toepasselijke recht wordt bepaald door de eiser

8. Kennisgevingen

8.1. Partijen informeren elkaar via e-mail.

8.1.1. Het elektronische adres van de Leverancier wordt door de Leverancier zelf opgegeven in zijn Account. Het elektronische adres van Intui is info@intui.su

8.1.2. Elk van de Partijen is verplicht dagelijks, tweemaal per dag - in de geldigheidsperiode het bestaan te controleren van de nieuwe elektronische postberichten die door andere partijen worden gestuurd.

In overeenstemming met de Overeenkomst tussen de Intui en de Leverancier, worden alle kennisgevingen met betrekking tot de totstandkoming, wijziging, beëindiging en uitvoering van de verplichtingen hieronder geacht correct te zijn verstrekt indien dergelijke kennisgevingen worden verzonden naar het e-mailadres van de Partij hieronder.

De kennisgevingen worden geacht door de andere partij te zijn ontvangen ten minste de volgende dag nadat een dergelijke kennisgeving is verzonden, ongeacht de datum en tijd van daadwerkelijke ontvangst (weergave) van dergelijke kennisgevingen door de andere partij hieronder.

Het risico van ongunstige gevolgen verbonden aan het niet ontvangen of ontvangen van meldingen wordt gedragen door de partij die het werk met het e-mailadres aanlevert.

8.2. Voor het afleveren van berichten met betrekking tot Bestellingen en het boeken van Bestellingen stuurt Intui verzoeken en kennisgevingen naar de e-mailadressen die zijn vermeld op het Account van de Leverancier met het referentienummer van de Bestelling. Intui moet de deadline en de procedure voor kennisgeving onder Verordening respecteren.

Voor het afleveren van kennisgevingen met betrekking tot bestellingen en het boeken van bestellingen stuurt de leverancier verzoeken en kennisgevingen naar het e-mailadres info@intui.su (ondersteuningsteam Intui) altijd met een referentienummer van de bestelling. De Leverancier dient de deadline en de procedure voor kennisgeving onder de Verordening te respecteren.

8.3.De partijen komen overeen dat fax- en andere soorten documenten, ontvangen via elektronische apparaten, hetzelfde rechtsgevolg hebben als originelen. Kopieën van door de partij ontvangen documenten hebben rechtskracht totdat de originelen van de documenten zijn ontvangen. Partijen gebruiken bij voorkeur elektronische documenten. Als een van de partijen de originele documenten op papier van de andere nodig heeft, draagt deze de kosten voor het betalen van de post- of koeriersbezorging van documenten.

8.4. Partijen kunnen de gedane melding schriftelijk en per aangetekende brief met ontvangstbevestiging per post of per koerier indienen op de door Leverancier opgegeven adressen op de Rekening van Leverancier en aan Intui via het adres op https://fleet. intui.travel/fleet_about/fleet_about_company/

9. Wijziging en beëindiging van de overeenkomst

9.1. Deze overeenkomst is geldig nadat de leverancier zijn akkoord met de voorwaarden van de voorwaarden heeft bevestigd door "vinkjes" op de sitepagina te plaatsen terwijl de registratieregels worden ingediend in het leveranciersaccount op de Intui-site: https://fleet.intui.travel/nl//

Door deze overeenkomst te sluiten bevestigt de Leverancier dat hij volledig bekwaam en bekwaam is en verantwoordelijkheid draagt voor de toevertrouwde verbintenissen om ervoor te zorgen dat de informatie in zijn Account volledig en betrouwbaar is.

9.2. Indien de Leverancier de voorwaarden van deze Voorwaarden en de Bijlage, Voorschriften en de relevante documenten voor een goede werking van Intui en de Leverancier schendt, heeft Intui het recht de Overeenkomst eenzijdig te beëindigen.

9.3. Indien de Overeenkomst wordt beëindigd, heeft Intui het recht om de toegang tot het Account van de Leverancier te blokkeren. De informatie in het Account wordt op geen enkele manier doorgegeven.

9.4. Beëindiging van de overeenkomst door een partij ontheft een partij niet van verantwoordelijkheden in verband met een gemaakte boeking, bestellingen van klanten, inclusief betalingen, claimonderzoek en uitvoering van toezeggingen (service) om claims te vereffenen die zijn ontvangen voordat de overeenkomst werd beëindigd totdat de verbintenis (service ) is uitgevoerd.

10. Overige voorwaarden

10.1. De site, applicatie, services en collectieve inhoud worden beschermd door auteursrechten, handelsmerken en andere wetten van het Verenigd Koninkrijk en andere landen. U erkent en gaat ermee akkoord dat de Site, Applicatie, Diensten en Collectieve Inhoud, inclusief alle bijbehorende intellectuele eigendomsrechten, het exclusieve eigendom zijn van Intui en haar licentiegevers.

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u als enige verantwoordelijk bent voor de naleving van alle wetten, regels, voorschriften en belastingverplichtingen die van toepassing kunnen zijn op uw gebruik van de Site, Applicatie, Diensten en Collectieve Inhoud. In verband met uw gebruik van de Site, Applicatie, Diensten en Collectieve Inhoud, mag u en stemt u ermee in dat u de Site, Applicatie, Diensten of Collectieve Inhoud niet zult gebruiken voor commerciële of andere doeleinden die niet uitdrukkelijk zijn toegestaan door deze Overeenkomst.

10.2.Bijlage #1 "De kosten van de service en betalingsvoorwaarden", verordening is een integraal onderdeel van de aanbieding, en door deze overeenkomst te accepteren, verklaart de leverancier dat hij deze voorwaarden en voorschriften heeft gelezen en ermee akkoord gaat.

11. Overmacht

11.1 Partijen zijn niet verantwoordelijk voor het geheel of gedeeltelijk niet nakomen van verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst indien zich na ondertekening van deze Overeenkomst een geval van overmacht heeft voorgedaan, zoals overstromingen, brand, aardbevingen en andere natuurverschijnselen, evenals oorlog, blokkade , verbodsacties van de autoriteiten (verbod op invoer of uitvoer, deviezenbeperkingen, enz.), Regeringshandelingen, stakingen, revoluties, enz.

11.2 In de omstandigheden gespecificeerd in paragraaf 10.1 van deze Overeenkomst, moet elke Partij de andere Patry hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen. De kennisgeving moet informatie bevatten over de aard van de omstandigheden, evenals officiële documenten die het bestaan van dergelijke omstandigheden aantonen en, indien mogelijk, een beoordeling geven van hun impact op de haalbaarheid van het bedrijf en van zijn verplichtingen onder de voorwaarden van deze overeenkomst .

11.3 Indien een Bedrijf de in paragraaf 10.2 van deze Overeenkomst bedoelde kennisgeving niet of niet tijdig verzendt, zal het de door de andere Partij geleden schade vergoeden.

11.4 Indien de in paragraaf 10.1 van deze Overeenkomst gespecificeerde omstandigheden zich voordoen, moet de uitvoering van de verplichtingen van het Bedrijf onder deze Termijn worden verlengd naar evenredigheid van de tijd dat deze omstandigheden en hun gevolgen bestaan, met uitzondering van de Transferserviceverplichtingen van de Leverancier richting de Klant.

11.5 Partijen zullen zich tot het uiterste inspannen om aan hun verplichtingen jegens de Klant te voldoen. Indien de in paragraaf 10.1 van deze Overeenkomst gespecificeerde omstandigheden plaatsvinden, worden de bestelling, het tijdstip en het resultaat van het uitvoeren van de Overdrachtsservice door de Leverancier aan de Klant gedaan in overeenstemming met de Regelgeving.

11.6 Indien de in paragraaf 6.1 van deze Overeenkomst vermelde omstandigheden en de gevolgen daarvan langer dan twee maanden aanhouden, zullen de Bedrijven verdere onderhandelingen voeren om aanvaardbare alternatieve manieren te vinden om aan deze Overeenkomst te voldoen.

12. Adres

intuïtief

EASYUPTUR LLP (VK) Nr. OC367717 opgenomen 01/09/2011

Juridisch adres: Suite A, 6 Honduras Street, Londen EC1Y 0TH, VK

 

Bijlage №1

De kosten van service en betalingsvoorwaarden

1. Definitie en interpretatie

Kosten van transferservices - dit is de waarde die de leverancier heeft ingesteld op de leveranciersrekening voor de prijs op de route en de prijs van extra opties.

Vergoeding - is een bedrag dat door de Leverancier aan Intui.travel moet worden betaald voor haar Dienst.

Nettokosten van bestelling - is een bedrag dat gelijk is aan het resterende bedrag als resultaat van de Intui-vergoeding die wordt afgetrokken van de kosten van transferservices.

2. Algemeen

2.1. De Leveranciersservicekosten en de Orderprijs worden vastgesteld door de Leverancier en de Leverancier schat en geeft deze prijs (kosten) aan in het Account en in alle relevante documenten die verband houden met de Oder in overeenstemming met de Regelgeving

2.2. Intui, dat een betalingsagent voor de leverancier is, geeft de klant twee betalingsmethoden om de boekingsservice bij de leverancier te maken:

a) 100% vooruitbetaling bij gebruik van alle diensten van Intui (nabetalingsregeling №1).

b) Gedeeltelijke vooruitbetaling. De nettokosten van een bestelling die de leverancier van de klant ontvangt voor het verstrekken van een overschrijving en het brengen van de klant naar zijn bestemming (verdere betalingsregeling №2).

2.3 . Leverancier is gerechtigd om elk betalingsschema of beide te gebruiken. De Leverancier geeft aan akkoord te gaan door deze te accepteren met het “vinkje” in het Leveranciersaccount.
Alleen voor het gebruik van Schema №2 doet de Leverancier een aanbetaling van 250 EUR aan Intui. Deze borg is bedoeld ter dekking van verliezen van Intui die ontstaan als gevolg van niet-nakoming van verplichtingen door een leverancier met Boetebetalingen volgens paragraaf 4.2.3., 4.2.7.
Leveranciers, geregistreerd op Fleet Intui en akkoord gegaan met de Overeenkomst vóór 20 juni 2018, doen de gespecificeerde aanbetaling op verzoek van Intui

2.4. In het geval dat Leverancier alleen betalingsschema № 2 gebruikt en niet heeft voldaan aan de verplichtingen jegens Intui met betrekking tot boetebetalingen volgens paragrafen 4.2.2., 4.2.3., 4.2.7. of een van de andere vergoedingen die aan de Klant(en) moeten worden betaald en die voortvloeien uit niet-uitvoering of onjuiste uitvoeringsvoorwaarden van deze Overeenkomst, kan Intui van de Leverancier verlangen dat hij een van de volgende acties uitvoert:

а) boete en andere opgebouwde vergoedingen betalen en een aanbetaling doen aan Intui voor een bedrag van 250EUR
in dit geval blijft Intui de klantenservice van de leverancier aanbieden, de leverancier kan alleen gebruik maken van het schema N2
OF
b) schakel de toepassing van alleen Schema N1 of Schema N1 & N2 in (accepteer)
in dit geval blijft Intui de klantenservice van de leverancier aanbieden

2.5.De leverancier benoemt Intui als betaalkantoor met beperkte bevoegdheid, uitsluitend om vergoedingen voor de transferservice van de klant te ontvangen, evenals andere betalingen ten gunste van de leverancier, en ook betalingen in verband met het uitvoeren en/of niet uitvoeren van ongepaste diensten in overeenstemming met met paragrafen 4.1.3. 4.2.3, 4.2.4 van de Termijn, van de Leverancier ten behoeve van de Klant.

2.6. Indien de Overdrachtsservice door toedoen van de Leverancier niet voor de Klant(en) is uitgevoerd, wordt Intui Service geacht te zijn vervuld jegens de (ten aanzien van) de Leverancier.

2.7 indien er een verplichting van de Leverancier jegens de Klant bestaat
klanten om de boete te betalen en/of eventuele schade te vergoeden, zal de leverancier Intui het herstelbedrag terugbetalen aan de klant en/of passagiers met betrekking tot wie een dergelijke service niet is verleend in de bestelling en in een bedrag binnen 30 (dertig) kalendermaanden dagen van de maand die volgt op de boekhoudkundige maand. Intui is gerechtigd het aan de Leverancier verschuldigde bedrag conform de paragrafen 4.2.3, 4.2.4 van de Termijn te verminderen met het te betalen bedrag voor schadevergoeding en/of boetes.

Intui is gerechtigd het aan Leverancier verschuldigde bedrag te verminderen conform paragraaf 3.2. van de Bijlage, gelijk aan het te betalen bedrag voor schadevergoeding en/of boetes.

2.8. Intui heeft het recht om verhaal te halen bij de Leverancier en de Leverancier dient vóór de in paragraaf 2.7 genoemde dag de juiste bedragen te vergoeden aan de Afnemer/Klanten. van de bijlage

2.9. Alle schadevergoedingen en boetes die Intui van de Leverancier ontvangt ten behoeve van de Klant, worden door Intui aan de Klant overgemaakt.

2.10. Indien Afnemer en/of Afnemers jegens Leverancier verplichtingen hebben tot het betalen van schadevergoedingen en/of boeten, in overeenstemming met paragraaf 4.1.3. van de Overeenkomst, maakt Intui het geld aan de Leverancier over ter compensatie en/of betaling van boetes binnen 30 (dertig) kalenderdagen van de maand volgend op de boekhoudmaand.

2.11. Intui heeft het recht om verhaal te halen bij de Klant en/of Klant om boetes te betalen in overeenstemming met paragraaf 4.1.3. van de voorwaarden

2.12. Betalingen tussen de bedrijven onder deze termijn worden gedaan in euro.

2.13: Indien de Klant/Leverancier een openstaande vordering heeft met betrekking tot de Bestelling, is Intui gerechtigd de betaling uit te stellen tot de volgende boekhoudperiode.

3. De betalingsvoorwaarden voor betalingsregeling № 1

3.1. Intui zal de Klant het volledige verschuldigde bedrag in rekening brengen op het moment dat de Klant zijn Bestelling op de Site betaalt

3.2 Intui betaalt maandelijks aan de Leverancier voor alle bestellingen die in de voorgaande maand volledig zijn voltooid (met volledig verstrekte overboekingen).

3.3. Het totale bedrag van de nettowaarde van de uitvoering van bestellingen die zijn gedaan in overeenstemming met paragraaf 3.4., als bedragen die verschuldigd zijn aan de betreffende Leverancier, of namens de Leverancier aan de Klanten, om te voldoen aan de voorwaarden van de Overeenkomst en deze Bijlage, bepaald volgens het rapport van de Intui dat in het Leveranciersaccount is geplaatst.

Indien de Leverancier het niet eens is met de melding van de Intui, zal de Leverancier binnen 7 kalenderdagen van de maand volgend op de rapportagemaand een claim indienen bij de Intui met gedetailleerde informatie over de controversiële bestelling(en).

3.4. Intui betaalt standaard als een te betalen bedrag hoger is dan 150 EUR voor de eindperiode volgens paragraaf 3.2. deze Betalingsvoorwaarden.

Indien het totale bedrag van Intui aan Leverancier minder dan 150 euro bedraagt, zal de afdracht in dat geval plaatsvinden binnen de volgende maand nadat het te betalen bedrag de drempel van 150 euro heeft overschreden.

Om minder dan 150 EUR te ontvangen, moet de geautoriseerde medewerker van de Leverancier een officieel verzoek per e-mail indienen.

In dit geval draagt een begunstigde alle kosten en vergoedingen van een aanbieder van betalingen voor overboeking volgens paragraaf 3.6. deze betalingsvoorwaarden

Uitgezonderd zijn gevallen waarin een begunstigde geld ontvangt via Payoneer op een internationale bankrekening. De drempel voor het ontvangen van betaling is in dit geval 350EUR.

3.5. Betaallijnen van Intui naar leverancier

a) via Payoneer

b) via PayPal naar een zakelijke rekening

c) via een betalingssysteem naar een bankrekening

De betaling wordt overgemaakt naar de gegevens, gespecificeerd in het onderdeel “Accountgegevens” in het dashboard van de Leverancier.

In het geval dat een leverancier twee of drie manieren aangeeft in het dashboard van de leverancier, is de voorkeursmanier het Payoneer-account.

3.6. De kosten voor overboeking worden gedeeld door partijen of gedragen door een partij, afhankelijk van het bedrag van de betaling en het type overboeking zoals in de onderstaande tabel.

Tafel

*Prepaid Debit MasterCard® (mogelijk gemaakt door Payoneer)

** Lokale bankoverschrijving - overboeking naar uw lokale bankrekening in lokale valuta
 
Internationaal typt u de overboeking naar uw bankrekening in een niet-lokale valuta - een andere nationale valuta dan in het land
Ook internationaal type - volgens de lijst (de link voor u om de lijst met landen te vinden waar Payoneer lokale/internationale kabels kan aanbieden)
 
*** Als het totale bedrag van Intui aan Leverancier minder dan 150/350 euro is en Leverancier een betalingsoverdracht wil ontvangen, moet de geautoriseerde medewerker van de Leverancier per e-mail een officieel verzoek indienen. Intui zal een aantal vergoedingen van het betalingssysteem afhouden van het bedrag van de betalingsoverdracht.
****Deel - de betaler en begunstigde delen de overschrijvingskosten (bankcode “SHA”).
De bank van de besteller (Betaler) brengt kosten in rekening voor het uitvoeren van de betaling en de bank van de begunstigde (Betaler) brengt kosten in rekening voor het ontvangen van betaling. Deze kosten variëren sterk van land tot land, afhankelijk van het type betaling en de individuele bank waar de betaling wordt ontvangen
 

3.7. Intui heeft het recht, maar is niet verplicht, om enig bedrag dat verschuldigd is aan Intui, inclusief Intui-vergoeding in overeenstemming met deze Voorwaarden en deze Bijlage, af te trekken van enig bedrag dat verschuldigd is aan de Leverancier.

3.8. Intui heeft het recht, maar is niet verplicht, om enig bedrag dat verschuldigd is aan de Klant af te trekken, in overeenstemming met paragraaf 2.1. van de Termijn, van enig bedrag dat verschuldigd is aan de Leverancier.

4. De betalingsvoorwaarden voor Betalingsregeling № 2

4.1. Intui brengt de Klant alleen Vergoeding en Vergoeding in rekening op het moment dat de Klant zijn Bestelling betaalt.

4.2. De Leverancier brengt de klant zelfstandig en direct de Nettokosten in rekening, op de dag dat de dienst wordt uitgevoerd.

Als de bestelling in twee richtingen is, inkomend en uitgaand, moet de leverancier de dagen van overdracht afzonderlijk in rekening brengen.

4.3. Indien de Leverancier alleen gebruikmaakt van het betalingsschema № 2 en boetes heeft opgelopen ten gunste van de Klant en/of Intui, is de Leverancier verplicht het boetebedrag op verzoek van Intui binnen 10 dagen na de datum van afgifte van de factuur te betalen.

4.4. In geval van overtreding door Leverancier van de voorwaarden genoemd in paragraaf 4.3. Intui brengt een bedrag in rekening dat met de aanbetaling moet worden betaald en schort de overdrachtservice van de leverancier voor klanten op totdat de leverancier de aanbetaling aan Intui heeft aangevuld tot een correct bedrag van 250 EUR.
 

 

Regelgeving .

 

1. Algemene voorwaarden .

Bestelling -Volledige en betaalde reservering van transferservice met het unieke nummer-ID van Intui.travel.

De bestelling bevat de voorwaarden van de transferservice.

Voorwaarden - zijn de servicekenmerken:

1) datum en tijd van transferservice

2) aantal passagiers en bagage

3) route (objectnamen, hun adressen)

4) type transfer (shuttle, privé)

5) type service (Meet and Great; NMD - No Meet and Great)

6) voertuigklasse (economie, zakelijk, luxe)

7) extra uitrusting (kinderzitje, skiuitrusting, enz.)

8) de kosten

De voorwaarden maken integraal deel uit van de Overeenkomst (Transferservice), volgens de voorwaarden die Leverancier ermee instemt om de transferservice te verlenen.

Voucher - een document bevestigt de bestelling en zorgt voor de levering van de boeking door de leverancier aan de klant in overeenstemming met de voorwaarden die zijn gespecificeerd in de voucher.

Bevestigde bestelling - de bestelling van de klant, die volledig kan worden uitgevoerd volgens de voorwaarden die zijn gespecificeerd in de voucher, wordt bevestigd door de leverancier.

Mislukte bestelling - De bestelling van de klant wordt niet bevestigd door de leverancier, er is geen enkele aansprakelijkheid voor geen van beide partijen.

Verzoek - het verzoek om informatie en / of een reactie met betrekking tot de bestelling en / of boeking en alle acties die verband houden met de acties van de partijen ter uitvoering van deze Overeenkomst.

Werktijden van de leverancier - het werkrooster wordt gespecificeerd in het leveranciersaccount.

Werktijden van Intui - site werkt de klok rond. De werktijden van Support staan vermeld op de site.

Tijdslimiet - de maximaal toegestane periode om een actie uit te voeren zonder een wens tot aansprakelijkheid voor schending van de voorwaarden voor de partij die begint en / of de actie uitvoert. (De deadline voor het bestellen, het wijzigen van de bestelling en de annulering van de bestelling worden gespecificeerd in het leveranciersaccount).

Order met bevestigde wijzigingen – volgorde waarin Leverancier de wijzigingen heeft bevestigd.

2. Belangrijkste bepalingen.

Alle informatie over verzoeken om bestellingen: bevestiging, wijzigingen in Bestelling, annulering en andere informatie over Bestellingen wordt door Intui verzonden naar het e-mailadres van de Leverancier dat is opgegeven in het Leveranciersaccount en wordt geplaatst in de relevante secties van het Leveranciersaccount.

Voor respons, namelijk het verzenden van reacties en/of informatie over bestelopties, moet de Leverancier communicatiemiddelen gebruiken:

1) om een brief te sturen naar Intui e-mail gespecificeerd op de site en/of in ontvangen brief van Intui;

2) om de interface voor deze doeleinden in Account te gebruiken.

3. Reserveren. Betaling. Uitgifte van vouchers .

3.1 Na betaling stuurt Intui een verzoek aan de Leverancier voor de bestelling van de Klant naar het e-mailadres van de Leverancier dat is opgegeven in het Leveranciersaccount.

3.2 De leverancier is verplicht om tijdig op het verzoek van Intui te reageren vanaf het moment dat het verzoek naar de e-mail van de leverancier wordt verzonden, zoals hieronder

- niet meer dan 30 minuten als er minder dan 24 uur voor aanvang van de dienst zijn, namelijk ophaaltijd passagiers
- niet meer dan 4 uur als er meer dan 24 uur maar minder dan 48 uur over zijn voor aanvang van de dienst, namelijk ophaaltijd passagiers
- niet meer dan 12 uur , als er meer dan 48 uur maar minder dan 72 uur over zijn voor de start van de dienst, namelijk de ophaaltijd van de passagiers
- niet meer dan 24 uur , als er meer dan 72 uur over zijn voor de start van de dienst, namelijk de ophaaltijd van de passagiers

Indien Intui niet binnen de gestelde tijd daarvoor een orderbevestiging van de Leverancier heeft ontvangen, wordt de order als geweigerd beschouwd. In dit geval is de leverancier aansprakelijk conform artikel 4.2.4 van de Overeenkomst

3.3 Leverancier is verplicht om de volgende gegevens van de bestelling van de Klant te controleren:

1) aanwezigheid vlucht en/of vluchten aankomst en/of vertrek in Dienstregeling van luchthavens en/of terminals, dokken en etc., en relevant de gegevens gespecificeerd in Order en in Dienstregeling;

2) adressen (ontmoeting en levering van klanten) bevinden zich in bepaalde gebieden (gemeenschappen en/of ander administratief, geografisch gebied, enz.).

3.4 Wanneer Leverancier een weigering verzendt (onmogelijkheid tot nakoming) is hij verplicht de reden voor de onmogelijkheid van overdracht te specificeren en een eigen optie aan te bieden.

Klant gaat akkoord of weigert met de door Leverancier voorgestelde alternatieve optie voor overdracht.

Indien Klant akkoord gaat met de alternatieve opties van Leverancier, boekt hij een nieuwe Bestelling, waarna Intui een nieuwe voucher zal uitgeven. De leverancier ontvangt een verzoek om een nieuwe bestelling te beoordelen, de bestelling van de vorige klant wordt zonder boete geannuleerd.

In geval van weigering van de Klant met alternatieve opties, wordt de Bestelling geannuleerd.

De overeenstemming en het verzoek van de klant voor een nieuwe bestelling of weigering worden niet later door Intui naar de leverancier gestuurd, de tijdslimiet voor de reservering gespecificeerd in het leveranciersaccount.

4. Wijzigingen in de bestelling.

De Leverancier is verplicht de wijzigingen van de Klant binnen 2 uur na verzending aan de Leverancier per e-mail te accepteren en te bevestigen, indien deze binnen de termijn voor reservering aan de Leverancier zijn verzonden en geen waardeverandering met zich meebrengen.

Gelijktijdig met de bevestiging van de Leverancier zal Intui een nieuwe voucher uitgeven.

De leverancier kan de wijziging van de bestelling aan de klant weigeren, indien nieuwe gegevens zijn ontvangen, een latere termijn voor het uitgeven van de bestelling en de klant aanbieden om zichzelf telefonisch te bellen in een voucher.

Intui zal de klant een e-mail sturen die is gespecificeerd in het leveranciersaccount om de gegevens in de bestelling door de klant te wijzigen, met inbegrip van de wijziging van de overdrachtskosten: aantal personen, type voertuig, een ander resort, extra uitrusting en etc.

De Leverancier is verplicht om een verzoek tot wijziging van de gegevens te accepteren en de Klant een antwoord te geven op de mogelijkheid van overdracht met nieuwe voorwaarden of het verzoek af te wijzen met vermelding van de redenen voor het mislukken van de overdracht.

Indien Klant akkoord gaat met nieuwe voorwaarden zal hij een nieuwe Bestelling boeken, zal Intui een nieuwe voucher uitgeven.

De leverancier ontvangt een verzoek voor een nieuwe bestelling, de bestelling van de vorige klant wordt zonder boete geannuleerd.

Gelijktijdig met de bevestiging van de Leverancier zal Intui een nieuwe voucher uitgeven.

Indien Klant niet akkoord gaat met nieuwe voorwaarden, wordt de Bestelling onder dezelfde voorwaarden opgeslagen.

5. Het uitvoeren van een onjuiste Transferservice, Falen van de Transferservice en/of het versturen van klachten van de Klant.

5.1 . Klachten van klanten

5.1.1. In het geval dat de verzending van een claim van de klant over de transferservice niet volledig en/of niet in overeenstemming is met de bevestigde ordervoorwaarden, is de leverancier verplicht de klacht van de klant binnen 2 werkdagen in overweging te nemen en te beantwoorden .

Leverancier moet het antwoord op de claim naar Intui en Klant sturen, als de Klant gegevens heeft opgegeven voor feedback.

In het geval van voortzetting van de claim en het ontvangen van claims voor claims en/of reacties van de Leverancier, is de Leverancier verplicht om Intui alle informatie over het incident te verstrekken binnen 24 uur nadat het verzoek van Intui naar de e-mail van de Leverancier is verzonden.

5.2 . De transferservice is mislukt.

5.2.1 . De volgende situaties worden herkend als "Overdracht is mislukt":

1) De klant kon de chauffeur niet vinden en nadat hij contact had opgenomen met de ondersteuningsdienst van de leverancier, de verzender, was het probleem niet binnen 30 minuten opgelost.

2) De chauffeur was te laat en de klant heeft de overboeking niet gebruikt.

3) De chauffeur is niet aangekomen in overeenstemming met het schema, informatie over aankomst / vertrek van vluchten heeft niet op de klant gewacht.

4) De klant heeft de service niet gebruikt (weigerde deze te gebruiken) vanwege het ontbreken van gevraagde en bevestigde aanvullende services zoals betaald en als gratis (bijv. wachten op de klant op de plaats gespecificeerd in de bestelling, kinderzitje, ernstig inconsistente auto model / automodel gedegradeerd, enz.).

5) In het geval dat de bestelling NMG (no meet and greet) is, heeft de klant de service niet gebruikt (weigerde deze te gebruiken) vanwege het ontbreken zoals hieronder
- van het ontvangen van geen SMS van Leverancier
- of te laat ontvangen dan de tijd van de Transferservice
- of het ontvangen van niet volledige informatie zoals de naam van de Bestuurder, de plaats van ontmoeting, de kleur van het voertuig, het kenteken van het voertuig.

5.2.2 . Uitzonderingen :

(1) De Klant is niet op de afgesproken ophaallocatie en/of tijd aangekomen.

(2) De Klant heeft de dienst niet gebruikt en heeft geen contact opgenomen met de Chauffeur, Verzender, Leverancier, Intui.

(3) De Chauffeur, Dispatcher, Leverancier heeft de Klant meer dan 30 minuten voor de geplande ophaaltijd op de hoogte gebracht van het onvermogen om service te verlenen en de Chauffeur, Dispatcher, Leverancier bood aan om een taxi te huren en te betalen voor de Klant en de Klant akkoord.

(4) De vlucht of trein van de klant arriveerde meer dan 1 uur te vroeg

(5) De vlucht of trein van de Klant heeft vertraging opgelopen met meer dan de "Maximale wachttijd op het aankomstpunt" zoals aangegeven door de vervoerder in het route-informatiepaneel. Als de leverancier van toepassing is: "Als de vlucht vertraagd is, wachten we. Geen extra kosten” op het informatiepaneel van de auto in het Leveranciersaccount, de vluchtvertraging is geen uitzondering en de Leverancier is verplicht om de Transferservice uit te voeren.

5.2.3 . Leverancier verplicht

- om het feit "no show" te melden aan Intui binnen 24 uur vanaf de transfertijd volgens de bevestigde bestelling

EN

- om het volgende bewijsmateriaal op te halen en te presenteren dat de chauffeur op tijd is aangekomen voor het ophalen van de klant:

A) Registratie met behulp van GPS-tracking

B) De foto van de Bestuurder op het ontmoetingspunt op de achtergrond van objecten die kunnen worden geïdentificeerd met de ontmoetingsplaats, zoals een bord met de naam en/of adres van het hotel/gebouw; boord van aankomsten van vluchten met de aangegeven vlucht waarop de klant aankomt

C) Contactgeschiedenis tussen de Chauffeur en de Klant tussen de geplande ontmoetingstijd en de vertrektijd van de Chauffeur vanaf het ontmoetingspunt gespecificeerd in de Bestelling.

Indien Leverancier geen bewijs heeft geleverd, worden dergelijke situaties erkend als “Overdracht is mislukt” en betaalt Leverancier een boete .

5.3. Het uitvoeren van een onjuiste Transferservice . Klant maakt gebruik van de Overdrachtsdiensten.

De Leverancier is volledig aansprakelijk voor het uitvoeren van een onjuiste Transferservice in de onderstaande gevallen:

5.3.1 . Te late aankomst van de chauffeur . De klant is bereid te wachten en vervolgens de services te gebruiken

a) Wachttijd is langer dan 15 minuten.

De Leverancier betaalt een boete van 50% van de Kosten van een dergelijke bestelling. Als de tijdswaarde van de klant de 25% kosten van de bestelling overschrijdt, moet u de tijdswaarde van de klant schadeloos stellen.

b) Wachttijd is langer dan 30 minuten.

De Leverancier betaalt een boete van 75% van de Kosten van een dergelijke bestelling. Als de tijdswaarde van de klant de 50% kosten van de bestelling overschrijdt, moet u de tijdswaarde van de klant schadeloos stellen.

5.3.2. In het geval dat de Klant ontevredenheid heeft over de Transferservice, zal de Leverancier:

a) Misbruik van chauffeurs, telefonische intimidatie van klanten / gevaarlijk rijgedrag / fysieke conflicten.

De Leverancier betaalt een boete van 50% van de Kosten van een dergelijke bestelling.

b) Slechte houding van de chauffeur. De Leverancier betaalt een boete van 10% van de Kosten van een dergelijke bestelling.

c) Chauffeur begeleidt klant om dingen te kopen / verkooppromotie. De Leverancier zal de in rekening gebrachte vergoedingen vrijwaren.

d) Chauffeurstoeslag/verplichte eigen betaling (inclusief maar niet beperkt tot zelf betaalde artikelen, fooien, speciale groepstoeslagen (speciale leeftijd, beroep, plaats van herkomst). De Leverancier zal de in rekening gebrachte vergoedingen en boete voor 100% vergoeden dergelijke vergoedingen.

e) De slechte staat van het voertuig (vuil van buiten en/of interieur); enige andere niet-naleving van de Bestelling. De hoogte van de vergoeding wordt per geval bepaald.

5.3.3. Als het geleverde voertuig van de lagere klasse was, vergoeden de leveranciers het verschil tussen de kosten van de bestelling en de kosten van de werkelijk geleverde transferdiensten en vergoeden zij het verschil (betalen een boete) voor 100% van dat verschil.

5.3.4. De extra betaalde optie was niet op voorwaarde dat de Leveranciers het verschil in de kosten van een extra optie terugbetalen en vergoeden (een boete betalen) voor 50% van de kosten van een dergelijke bestelling.

5.3.5. De extra gratis optie (bijv. Wi-Fi, water, kinderzitje, enz.) werd niet verstrekt door de Leveranciers vergoeden (betalen een boete) voor 5EUR voor elke optie.

6. Adres en contacten.

intuïtief

EASYUPTUR LLP (VK) Nr. OC367717 opgenomen 01/09/2011

Juridisch adres: Suite A, 6 Honduras Street, Londen EC1Y 0TH, VK

 

Veranderingen

Juni 201 9. De volgende voorwaarden of wijzigingen in voorwaarden worden van kracht vanaf 25 juni 2019

(1) De pagina 4.2. “Leveranciersverantwoordelijkheden” van de Overeenkomst

(2) De pp 1. “Algemene voorwaarden” van het Reglement

(3) De p.5. "Het uitvoeren van een ongepaste transferservice, falen van de transferservice en/of het verzenden van klachten van klanten" van de voorschriften

De volgende voorwaarden, of wijzigingen in voorwaarden, treden in de volgende volgorde in werking:

1. Voorwaarden die zijn overgedragen vanuit andere delen van de vorige versie of gespecificeerd, blijven van kracht en zijn van toepassing vanaf de datum van aanvaarding van deze Overeenkomst door leveranciers gemaakt op het moment van registratie
2. De nieuwe voorwaarden die niet in de vorige versie van deze overeenkomst waren opgenomen, treden in werking met ingang van 1 augustus 2018.

In de rubriek "2. Rechten en plichten van partijen"

In het onderdeel "2.3. De Leverancier heeft de volgende rechten".
Paragraaf 2.3.5. worden gespecificeerd in welke gevallen de leverancier het recht heeft om een bestelling te weigeren die door Intui is verzonden om de service te boeken

In het onderdeel "2.4. De Leverancier is verplicht".
In paragraaf 2.4.1. is gespecificeerd:
----
"-Leverancier moet op de kalender de onbeschikbaarheid van auto's te koop op de website;"
----

Nieuwe termen toegevoegd in de paragrafen 2.4.3., 2.4.4.

Nieuwe wijzigingen in paragraaf 2.4.8:
----
2.4.8. De Leverancier is aansprakelijk onder de voorwaarden van deze Overeenkomst in de onderstaande gevallen:
1) geweigerde bestelling(en), behalve zoals gespecificeerd in pp2.3.5. deze overeenkomst
2) een eerder bevestigde Bestelling geannuleerd
3) weigering om de geaccepteerde bestelling uit te voeren of de Klant niet te voorzien van Transferdiensten, is een schending van de voorwaarden en de Regelgeving hiervan door de Leverancier.
----

In de sectie "3. Kosten en rekening voor diensten"

In paragraaf 3.1. de tekst uit bijlage N1 wordt vervangen:
----
De Intui-vergoeding wordt berekend op basis van de Orderprijs. Intui schat deze commissie onafhankelijk in. Informatie over het Intui-tarief is beschikbaar op het leveranciersaccount. Het Intui-tarief voor elke Bestelling wordt vermeld in de documentencirculatie betreffende Bestelling/Bevestiging/Boeking en andere in overeenstemming met de Regelgeving tussen Intui en de Leverancier.
----
de paragraaf 3.2. wordt vervangen uit bijlage N1


In de rubriek "Verantwoordelijkheden partijen"

In het deel "4.1. Intui Verantwoordelijkheden"

de Paragraaf 4.1.3. wordt vervangen uit bijlage N1:
----
Voor bestellingen die op grond van de N2-regeling moeten worden betaald, kan het boetetarief van de Klant aan de Leverancier niet meer bedragen dan 10% van het aan de Leverancier te betalen bedrag van een dergelijke bestelling (van de kosten van een dergelijke bestelling, correcte betaling aan de Leverancier).
----

In het deel "Leveranciersverantwoordelijkheden"

De paragrafen 4.2.4., 4.2.5., 4.2.7 geschrapt.
De gewijzigde Paragraaf 4.2.3 toegevoegd.
----
4.2.3. In het geval dat de Overdrachtsservice naar de klant/
klant was geweigerd of niet uitgevoerd of geannuleerd   door   schuld van de Leverancier, volgens bepaling 2.4.6., 2.4.7. 2.2. van deze Overeenkomst van deze Voorwaarden, is de Leverancier jegens de Klant een boete verschuldigd . Het bedrag van de aan de Klant verschuldigde boete is gelijk aan het bedrag vermeld in het Leveranciersaccount op de dag dat de boekingsopdracht is gedaan en/of op de dag vermeld in de voucher bij deze boekingsopdracht, evenals de boete voor een te late annulering. de Leverancier is verplicht om:
1) betaal de boete (boete) aan
Intui Travel ter hoogte van 20% van de prijs van de Bestelling.
EN
2) het verschil in waarde betalen tussen de Netto-kosten van de geweigerde of niet-geleverde Order en de Netto-cost-order uitgevoerd door de andere Leverancier.
3) Indien de Klant gebruik moest maken van ander vervoer op de locatie, dient de Leverancier
het verschil tussen : nettokosten van de oorspronkelijke boeking en de kosten van het andere transporttarief op vertoon van een ontvangstbewijs (transportfactuur) door de Intui- klant.
De Leverancier moet deze boete en (of)
compensatie aan de Klant betalen in de volgorde en volgens de termijnen beschreven in Bijlage №1 van deze Voorwaarden van deze Overeenkomst.
-----


Wijzigingen in de "Bijlage №1. De kosten van de Dienst en betalingsvoorwaarden"

In het deel "2. Algemeen"

Wijziging toegevoegd aan paragraaf 2.3.
----
Alleen voor het gebruik van schema №2 doet de Leverancier een aanbetaling van 250 EUR aan Intui. Deze borg is bedoeld ter dekking van verliezen van Intui die ontstaan als gevolg van niet-nakoming van verplichtingen door leverancier met Boete-uitkeringen volgens paragrafen 4.2.3., 4.2.7.
Leveranciers, geregistreerd op Fleet Intui en akkoord gegaan met de Overeenkomst voor 20 juni 2018, doen op verzoek van Intui de gespecificeerde aanbetaling.
----
Paragraaf 2.4 gewijzigd.

In het deel "4. De kosten van Service en betalingsvoorwaarden (betalingsschema № 2)"

Paragrafen 4.3., 4.4 toegevoegd.
----
4.3. Indien de leverancier uitsluitend gebruikmaakt van het betalingsschema № 2 en boetes heeft opgelopen ten gunste van de Klant en/of Intui, is de Leverancier verplicht het boetebedrag op verzoek van Intui binnen 10 dagen na de datum van afgifte van de factuur te betalen.
4.4. In geval van overtreding door Leverancier van de voorwaarden genoemd in paragraaf 4.3. Intui brengt het bedrag in rekening dat met de aanbetaling moet worden betaald en schort de overdrachtservice van de leverancier voor klanten op totdat de leverancier de aanbetaling aan Intui heeft aangevuld tot een correct bedrag van 250 EUR.
----

Wijzigingen in de "Regelgeving"

In het gedeelte "binnen 4 werkdagen" gewijzigd in "binnen 5 kalenderdagen"
----
In het geval dat het verzenden van een claim van de Klant over de transferservice niet volledig en/of niet in overeenstemming is met de Vouchervoorwaarden, is de Leverancier verplicht om de klacht van de Klant binnen 5 kalenderdagen in overweging te nemen en te beantwoorden.
----
Toegevoegd:
----
Teneinde overtuigend en snel bezwaar te maken tegen de klacht van de Klant over de aankomst van de Chauffeur op de afgesproken ophaalplaats op de geplande ophaaltijd zal leverancier het volgende bewijs leveren.
Leverancier kan aantonen dat de Chauffeur op de afgesproken ophaaltijd op de afgesproken ophaallocatie is aangekomen door: GPS-tracking, foto('s) van de Chauffeur op de afgesproken ophaallocatie, of de contactgeschiedenis van Chauffeur-Klant tussen de geplande ophaaltijd en het tijdstip van vertrek van de Chauffeur vanaf de afgesproken ophaallocatie.
----

Wijzigingen in Bijlage №1 28.08.2015:

Casus 2.3.1 toegevoegd: In het geval van Betaalschema's №2 toegepast op de klanten in overeenstemming met pp4.2.3. Overeenkomst kan niet meer bedragen dan 10% van de bestelling!

Toegevoegd geval 2.13: Indien de Klant/Leverancier een openstaande vordering heeft met betrekking tot de Bestelling, is Intui gerechtigd de betaling uit te stellen tot de volgende boekhoudperiode.

Geschrapt geval 3.4: Indien de Klant een openstaande vordering heeft met betrekking tot de Bestelling, is Intui gerechtigd de betaling uit te stellen tot de volgende boekhoudperiode.

Wijzigingen in Bijlage №1 28.01.2016:

Casus 3.4 toegevoegd: Manieren en betalingsvoorwaarden van Intui aan leverancier

Betalingsschema №1 heeft twee manieren om te betalen: naar PayPal Business Account of naar de bankrekening van de leverancier

Casus 3.4.1 toegevoegd: Betaling naar de zakelijke PayPal-rekening van de leverancier

Indien het totale bedrag van Intui aan Leverancier minder is dan:

1) 100 euro - in dat geval wordt de afdracht gedaan binnen 2 volgende weken nadat de basis met 100 euro is overschreden.

2) 50 euro - in dat geval wordt de afdracht gedaan binnen de volgende maand nadat de basis met 50 euro is overschreden.

Case 3.4.2 toegevoegd: Overboeking van betaling naar de bankrekening van de leverancier

Als het totale bedrag van Intui aan Leverancier minder dan 150 euro is, zal de afdracht in dat geval plaatsvinden binnen de volgende maand nadat de basis met 150 euro is overschreden.

Toegevoegd geval 3.4.2.1: Indien het totale bedrag van Intui aan Leverancier minder is dan 150 euro en Leverancier wil een overboeking op een bankrekening ontvangen, dan moet de geautoriseerde medewerker van de Leverancier per e-mail een officieel verzoek indienen.

In dit geval houdt Intui het totale bedrag van 12 euro vast om de kosten van de banktransactie te dekken.

Casus 3.4.2.2 toegevoegd: Als er geen IBAN-code in de bankgegevens van de leverancier staat, wordt het bedrag van de betaling verminderd met 10 euro om de kosten van de banktransactie te dekken.

 

 

Intui.reisoverdracht

EASYUPTUR LLP (VK)